Jak się przygotować do USG ginekologicznego

Przygotowanie do USG przez powłoki brzuszne polega przede wszystkim na wypiciu odpowiedniej ilości płynów przed badaniem (1-1,5 litra wody lub innych niegazowanych płynów godzinę przed badaniem). Ważne jest bowiem, aby podczas badania pęcherz moczowy był wypełniony.

USG transwaginalne nie wymaga szczególnego przygotowania pacjentki, należy jednak uzgodnić z lekarzem kierującym na badanie, w jakiej fazie cyklu powinno ono być wykonane.