Jak się przygotować do USG Doppler (kończyny, tętnice szyjne)

O ile lekarz nie zaleci inaczej pacjenci przyjmujący leki – powinni przyjąć je zgodnie z zaleceniem lekarza, popijając niegazowaną wodą, nie później jednak, niż 1 godzinę przed badaniem,

Na badanie należy (w miarę możliwości) przynieść wyniki poprzednich badań USG danej okolicy, lub wyników badan–dotyczących tego problemu.

Badanie jest bezbolesne i nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonania (nawet w ciąży).