Medycyna Pracy

Medycyna Pracy

Dla Pracodawców

Medycyna Pracy

Oferujemy kompleksowe działania Medycyny Pracy dla całej firmy, dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań Klientów:

Badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne – również na stanowiska pracy:

 • zatrudnionych przy maszynach w ruchu,
 • pracujących na wysokości,
 • pracujących w narażeniu na hałas, pył przemysłowy, czynniki toksyczne i biologiczne,
 • zatrudnionych na stanowiskach wymagających pełnej sprawności psychofizycznej, w tym operatorów dźwigów, wózków akumulatorowych,
 • zatrudnionych w pracy wymagającej stałego i długotrwałego wysiłku głosowego,
 • pracowników straży,
 • pracowników wyjeżdżających do pracy w warunkach tropikalnych,
 • pracujących przy komputerze,
 • pracowników ochrony fizycznej,
 • innych.

Zapewniamy także:

 • udział lekarza w komisji BHP,
 • wizytacje stanowisk pracy.

Zapraszamy Pracodawców do kontaktu! Chętnie omówimy zakres i warunki potrzebnych Państwu działań Medycyny Pracy.