PNF (Proprioceptywne Torowanie Nerwowo-Mięśniowe)

PNF (Proprioceptywne Torowanie Nerwowo-Mięśniowe)

Rehabilitacja

PNF (Proprioceptywne Torowanie Nerwowo-Mięśniowe)

To terapia bardzo przyjazna dla pacjenta, adekwatna do jego stanu psychofizycznego. Wychodzi od całościowego spojrzenia na człowieka. Podczas pracy nad funkcją, której pacjent potrzebuje, wykorzystuje się jego silne i zdrowe części ciała, by wydobyć pożądaną sprawność i ruch z części słabych, funkcjonujących nieprawidłowo. Pacjent jest partnerem fizjoterapeuty i to on określa cele, zakres i granice terapii. Terapia ma być dla pacjenta bezbolesna, funkcjonalna i oparta na naturalnych ruchach zdrowego człowieka. W metodzie tej znajduje się rozwiązania dla konkretnych codziennych problemów ruchowych pacjenta.