Kinezyterapia

Kinezyterapia

Rehabilitacja

Kinezyterapia

Kinezyterapia to leczenie ruchem. Jej podstawą są ćwiczenia nazywane czasem gimnastyką leczniczą. Poprzez wykonywane ćwiczenia dążymy do poprawy stanu zdrowia pacjenta i przywrócenia mu maksymalnej możliwej sprawności. W zakresie kinezyterapii mieszczą się:

  • ćwiczenia czynne – które pacjent wykonuje samodzielnie,
  • ćwiczenia bierne – wykonywane przez terapeutę lub też specjalistyczną aparaturę bez czynnego udziału choreg,
  • ćwiczenia czynno-bierne – połączenie ćwiczeń czynnych i biernych,
  • ćwiczenia samowspomagane – pacjent siłą mięśni zdrowej kończyny wspomaga prace osłabionych mięśni,
  • ćwiczenia w odciążeniu – do wykonania ruchu dochodzi przy odciążeniu przez terapeutę ćwiczonego odcinka ciała,
  • ćwiczenia z oporem,
  • ćwiczenia wspomagane.