EVENT Holter

EVENT Holter

Diagnostyka kardiologiczna

EVENT Holter

EVENT holter – holter „zdarzeniowy” – to badanie, które służy diagnostyce i ocenie zaburzeń rytmu serca występujących stosunkowo rzadko i odczuwanych przez pacjenta jako nagłe zdarzenie – arytmia czy nagłe osłabienie bądź zawrót głowy.

Czasami standardowe badanie holterowskie – trwające 24 czy 48 godzin – nie pozwala na wychwycenie arytmii, która może wystąpić raz na kilka dni… Aparat EVENT holter jest zakładany na dłuższy czas – tydzień czy nawet kilku tygodni. W tym czasie pacjent może zdejmować urządzenie na czas kąpieli czy umycia się, a następnie sam je zakłada.

Pacjent sam uruchamia EVENT holter w trakcie niepokojących zdarzeń – program umożliwia zapisanie EKG z momentu zdarzenia ale i czasu poprzedzającego jego wystąpienie. W okresie badania pacjent ma możliwość porozumienia się z lekarzem celem interpretacji zapisu EKG.

Badanie EVENT holter służy diagnostyce arytmii, a przy odpowiednim wstępnym układzie elektrod EKG również niedokrwienia oraz ocenie zmian odcinka STT .

Jak się przygotować do badania

Na badania zapraszamy po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu.