Echo serca

Echo serca

Diagnostyka kardiologiczna

Echo serca

Echo serca (USG serca, echokardiografia, UKG, ultrasonokardiografia) to badanie, dzięki któremu oceniamy wielkość struktur serca i prawidłowość jego budowy oraz czy przepływ krwi przez serce jest prawidłowy. Badanie pozwala na określenie prawidłowości działania mięśnia z jakiego zbudowane jest serce – tak w czasie jego skurczu jak i rozkurczu. Oceniamy ilość płynu w osierdziu – strukturze chroniącej serce – co pozwala stwierdzać ogólnoustrojowe zmiany zapalne, podobnie jak OB. Badanie daje też możliwość oceny nasilenia zmian miażdżycowych w naczyniach pacjenta.

Jest to badanie nieinwazyjne, bezpieczne i bezbolesne, nie ma przeciwwskazań do jego wykonywania.

Echo serca jest wykonywane w podstawowej diagnostyce chorób serca, wpływu innych chorób na serce oraz w ocenie układu krążenia i wydolności fizycznej. Echo serca służy też ocenie zdrowia pacjenta przed planowanymi zabiegami operacyjnymi.

Jak się przygotować do badania

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania ze strony pacjenta, trwa od 5 minut do pół godziny.