Elastografia SWE (elastografia fali poprzecznej) to najnowocześniejsza metoda oceny sztywności tkanek dostępna w Zdrowiu Piaseczna. Badanie wykonuje dr n med. Michał Brzewski.

Elastografia to metoda usg określająca stopień sztywności tkanek. Stosuje się ją w diagnostyce wątroby, nerek, tarczycy, piersi, gruczołu krokowego, w tym w ocenie guzów i przewlekłych chorób narządowych.

Elastografia SWE jest najbardziej zaawansowaną elastografią. Stanowi przełom w diagnostyce chorób wątroby – marskości i włóknienia. Badanie to pozwala w sposób bezinwazyjny określić stopień włóknienia wątroby w skali METAVIR (podobnie jak biopsja). Badanie polega na pomiarze prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej emitowanej przez głowicę w trakcie wykonywania USG wątroby. Prędkość rozchodzenia się fali zależy od sztywności narządu, czyli stopnia jego włóknienia. Na podstawie zebranych danych można określić stopień włóknienia. Wynik badania, będący średnią 5 pomiarów, wyrażony jest w kPa lub m/s.

Uznanie metody spowodowało że obecnie kwalifikacja do leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową może być dokonana na podstawie wyniku elastografii a nie biopsji wątroby.

Powtarzanie badania pozwala śledzić postęp choroby. Należy jednak podkreślić, że w chwili obecnej badania winny być powtarzane na takim samym aparacie usg, albowiem każdy ma swoje normy pomiarowe.

Wskazania do badania to choroby wątroby:

  • zapalenie wirusowe (HCV, HBV), autoimmunologiczne,
  • uszkodzenie miąższu,
  • toksyczne,
  • alkoholowe,
  • polekowe,
  • stłuszczenie.