Do zespołu specjalistów przyjmujących w naszej przychodni dołączyła dr Bożena Kłysz – specjalista neurolog i specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej z wieloletnim doświadczeniem.

Specjalizuje się w leczeniu chorób neurologicznych, a w szczególności bólów głowy, w tym migreny i bólu o typie napięciowym, bólów neuropatycznych, bólów kręgosłupa i innych zespołów bólowych, zawrotów głowy, zaburzeń ruchowych, w tym choroby Parkinsona, drżenia, dystonii, choroby Alzheimera i innych zespołów otępiennych, udaru mózgu, spastyczności, stwardnienia rozsianego.

Posiada doświadczenie w planowaniu i ocenie przebiegu rehabilitacji neurologicznej oraz w leczeniu toksyną botulinową spastyczności, dystonii, bruksizmu, migreny przewlekłej, ślinotoku, nadmiernej potliwości.

Od 2010 roku pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 2010 roku obroniła doktorat na podstawie pracy pt. „Wybrane elementy układu antyoksydacyjnego krwi w udarach mózgu”. Zdobyła wiedzę na wielu szkoleniach zagranicznych m.in. odbyła staż w Department of Neurology, Charles University 1st Medical Faculty and General Teaching Hospital w Pradze (stypendystka European Academy of Neurology). Brała udział w przygotowaniu polskich wytycznych dotyczących postępowania w udarze mózgu oraz leczenia toksyną botulinową spastyczności niezależnie od etiologii. Jest autorką i współautorką publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz wystąpień naukowych na kongresach w Polsce i za granicą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Eupropean Academy of Neurology.