Holter ciśnieniowy

Holter ciśnieniowy

Diagnostyka

Holter ciśnieniowy

Nadciśnienie tętnicze ma około 30% naszego społeczeństwa, z czego połowa zdaje sobie z tego sprawę, a 25% leczy się systematycznie.

Holter ciśnieniowy określany skrótem ABPM (ang. ambulatory blood pressure monitoring) – to wielogodzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego wykonywane przy pomocy przenośnego rejestratora. Urządzenie składa się z mankietu na ramię oraz połączonego z nim rejestratora.

Badanie stosowane jest w szeroko pojętej diagnostyce nadciśnienia tętniczego, a także przy ocenie efektu leczenia nadciśnienia, przy wątpliwościach dotyczących godzin podawania leków oraz w diagnostyce zasłabnięć powodowanych spadkami RR. ABPM pozwala także określić prawdopodobieństwo nadciśnienia wtórnego do innych chorób. Diagnostyka w tym kierunku jest bardzo celowa, gdyż po wyleczeniu przyczyny możliwe jest wyleczenie objawu, czyli nadciśnienia.

Prawidłowe wartości ciśnienia uzyskanego w wyniku badania ABPM różnią się w zależności od fazy doby, w której zostały zebrane. Wartości powyżej 130/85mmHg w fazie dziennej aktywności oraz powyżej 120/80mmHg w nocy są uznawane za nieprawidłowe. Ponadto ocenia się tzw. średnie całodobowe wartości ciśnienia tętniczego, procent pomiarów przekraczających normę, sztywność tętnic, amplitudę RR oraz zachowanie nocnego spadku ciśnienia krwi.

Istotny jest tu wgląd w statystykę, w przebieg badania jako całości, a nie rozważanie pojedynczych pomiarów RR. Na przykład pacjent, który miewa sporadycznie wykazywane RR powyżej 170/100, ale procent nieprawidłowych pomiarów w ciągu doby ma niższy niż 30, prawdopodobnie jest zdrowy! Z drugiej strony „zdrowy” pacjent z przeciętnymi wartościami RR w pomiarach wykonywanych samodzielnie – między 130/85, a 145/95 ale z procentem nieprawidłowych pomiarów RR powyżej 50 wymaga pogłębienia diagnostyki i prawdopodobnie leczenia.

Jak się przygotować do badania

Na badania zapraszamy codziennie – po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu. Badanie trwa 24, 48 lub 72 godziny. W tym czasie aparat wykonuje kilkadziesiąt pomiarów ciśnienia. W trakcie badania trzeba chronić aparat przed wodą oraz wpływem silnych pól magnetycznych. Możliwe jest czasowe zdjęcie i wyłączenie aparatu.
Badanie powinno być rozpoczynane w przychodni, pacjent może natomiast zakończyć je w swoim domu i dostarczyć rejestrator o dogodnej dla siebie porze.