dr n. med. Marek Krasuski

Specjalista ortopedii i traumatologii oraz rehabilitacji medycznej.

Ukończył studia na wydziale lekarskim w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Pracował w Stołecznym Centrum Rehabilitacji w Konstancinie w Oddziale Urazów Kręgosłupa, w Oddziale Urazowym i Ortopedycznym i jako ordynator Oddziału Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego. Równolegle pracował także w Klinice Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie, a następnie Klinice Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (praca na stanowiskach asystenta, adiunkta i kierownika Kliniki Rehabilitacji).

Kwalifikacje zawodowe:

 • II stopień specjalizacji w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej,
 • II stopień specjalizacji w zakresie rehabilitacji medycznej,
 • W 1993 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem „Krytyczna ocena wyników leczenia złamań zęba kręgu obrotowego”.

Szczególne zainteresowania zawodowe:

 • kompleksowe zachowawcze i operacyjne leczenie chorych z zespołami chorobowymi kręgosłupa i zmianami pourazowymi,
 • operacyjne leczenie chorych z deformacjami kręgosłupa, zwłaszcza połączenia potyliczno-kręgowego w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów,
 • pourazowe kompleksowe leczenie chorych po urazach kręgosłupa, zwłaszcza z powikłaniami neurologicznymi,
 • kompleksowa rehabilitacja osób z chorobą zwyrodnieniową narządu ruchu,
 • leczenie zachowawcze wad narządu ruchu u dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • leczenie zachowawcze osób po urazach narządu ruchu,
 • ocena stanu narządu ruchu, stanu funkcjonalnego z wydawaniem opinii w tym zakresie.

Funkcje zawodowe:

 • 1982 – 1984: lekarz kadry siatkarzy w PZPS.
 • 1997 – 2011: ordynator Oddziału II Leczenia Chorych ze Schorzeniami Kręgosłupa i Chorobami Zwyrodnieniowymi Narządu Ruchu w Centrum Rehabilitacji im prof. Mariana Weissa w Konstancinie (oddział zlikwidowano po prywatyzacji szpitala).
 • 1999 – 2014: biegły sądowy Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie chirurgii ortopedycznej i traumatologii.
 • 1999 – 2007: sekretarz naukowy Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Wydziału VI Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk.
 • 2002 – 2008: Konsultant regionu Mazowsze w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
 • 2008 – 2011: Konsultant Krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
 • 2004 – 2010: (dwie kadencje) Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.
 • 2010 – 2013: Wiceprezes ZG Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, następnie członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i obecnie przewodniczący Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.
 • 2000 – 2015: członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Postępy Rehabilitacji”.
 • 2005 – 2015: członek Rady Naukowej kwartalnika „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”.

Publikacje:

 • współautor podręcznika „Schorzenia i urazy kręgosłupa”, PZWL, Warszawa, 1997, 2001 (drugie wydanie);
 • autor 8 rozdziałów podręcznika „Rehabilitacja medyczna” red. J. Kiwerski, PZWL, Warszawa, 2005;
 • autor haseł z zakresu chirurgii ortopedycznej i traumatologii Wielkiej Encyklopedii PWN;
 • autor 4 rozdziałów podręcznika „Reumatologia kliniczna” red. I. Zimmerman-Górska , PZWL, 2008;
 • autor i współautor ok. 300 publikacji w naukowym piśmiennictwie polskim i zagranicznym.

Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, bierze aktywny udział w komitetach organizacyjnych zjazdów i kongresów naukowych Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, jest uczestnikiem zjazdów i kongresów międzynarodowych o tematyce rehabilitacji i ortopedii.

Praca eksperta:

 • 2007-2015: członek Komisji Eksperckiej w dziedzinie rehabilitacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych.
 • 2005-2008 członek Komisji ds. Akredytacji Oddziałów Rehabilitacji Ministerstwa Zdrowia.
 • 2005-2011 komisji eksperckie Ministerstwa Zdrowia do zaopiniowania wniosków w sprawie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2006: nagroda naukowa zespołowa II stopnia przyznana przez Rektora Akademii Medycznej w Warszawie za podręcznik „Rehabilitacja medyczna”;
 • 2007: wyróżnienie Komitetu Naukowego VI Międzynarodowego Kongresu PTReh za pracę zespołową „Wiarygodność klinicznej oceny spastyczności u osób po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym”;
 • 2008: I nagroda Komitetu Naukowego XIII Międzynarodowego Sympozjum PTReh za pracę „Wpływ pozycji ciała na parametry spirometryczne u osób po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym”;
 • 2008: II nagroda Komitetu Naukowego XIII Międzynarodowego Sympozjum PTReh za pracę „Parametry oddechowe u osób po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym bez klinicznych cech niewydolności oddechowej”;
 • 2010: odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej;
 • 2010: tytuł Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji;
 • 2019: odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
umów się na wizytę
Specjalizacje Ortopeda, Traumatolog, Specjalista Rehabilitacji Medycznej
Stopień dr n. med.
Przyjmuje pacjentów
 • dzieci od 3 roku życia
 • dorośli
Usługi
 • konsultacje specjalistyczne
Znajomość języków