Od niedawna w naszej przychodni zestaw badań kardiologicznych jest bogatszy o tzw. EVENT holter – holtera „zdarzeniowego”.

Badanie służy diagnostyce i ocenie zaburzeń rytmu serca występujących stosunkowo rzadko i odczuwanych przez pacjenta jako nagłe zdarzenie – arytmia czy nagłe osłabienie bądź zawrót głowy.

Czasami standardowe badanie holterowskie – trwające 24 czy 48 godzin – nie pozwala na wychwycenie arytmii, która może wystąpić raz na kilka dni… Aparat EVENT holter jest zakładany na dłuższy czas – tydzień czy nawet kilku tygodni. W tym czasie pacjent może zdejmować urządzenie na czas kąpieli czy umycia się, a następnie sam je zakłada.

Pacjent sam uruchamia EVENT holter w trakcie niepokojących zdarzeń – program umożliwia zapisanie EKG z momentu zdarzenia ale i czasu poprzedzającego jego wystąpienie. W okresie badania pacjent ma możliwość porozumienia się z lekarzem celem interpretacji zapisu EKG.

Badanie EVENT holter służy diagnostyce arytmii, a przy odpowiednim wstępnym układzie elektrod EKG również niedokrwienia oraz ocenie zmian odcinka STT .

Niezależnie od tego zapraszamy na standardowe 24 i 48 godzinne badania EKG czy ciśnienia krwi.

Zapraszamy też na poszerzone o ocenę miażdżycowego uszkodzenia tętnic szyjnych badania echokardiograficzne oraz testy wysiłkowe (próby wysiłkowe).

Przychodnia Zdrowie Piaseczna

Zaprasza na diagnostykę kardiologiczną :

USG serca – ECHO- (krótki opis)

EKG spoczynkowe z opisem– ( krótki opis)

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa ( krótki opis)

Hoter ciśnieniowy – ( krótki opis)

– Holter EKG – ( krótki opis)

 – Holter EVENT – holter „zdarzeniowy”- NOWOŚĆ! – badanie służy diagnostyce i ocenie zaburzeń rytmu serca występujących stosunkowo rzadko, przez co niewykrywalnych przez standardowe badanie holterowskie.

USG doppler tętnic szyjnych – ocena miażdżycowego uszkodzenia tętnic szyjnych