Jeśli potrzebujesz recepty – zadzwoń.

Pacjenci będący już pod opieką lekarzy naszej przychodni mogą telefonicznie zamówić e-receptę.

Zamówienie na receptę prosimy zgłaszać telefonicznie w rejestracji przychodni pod numerem 22 750 11 77.

Na leki przyjmowane na stale i figurujące w dokumentacji medycznej lekarz może wystawić e-receptę bez konieczności telekonsultacji. W każdym przypadku o wystawieniu recepty decyduje lekarz. Jeśli będzie taka potrzeba, lekarz oddzwoni do Pacjenta.

Pacjenci, którzy dotychczas nie leczyli się w naszej przychodni mogą uzyskać e-receptę po uprzedniej telekonsultacji.

Decyzję o wystawieniu e-recepty podejmie lekarz. W razie konieczności lekarz zaprosi Pacjenta na wizytę osobistą w przychodni.

Lekarze naszej przychodni nie wystawiają recept refundowanych przez NFZ pacjentom, którzy do tej pory leczyli się gdzie indziej. Wystawienie recepty w takim przypadku będzie możliwe po uprzedniej telekonsultacji lub wizycie w naszej przychodni.