Przychodnia Lekarska Zdrowie Piaseczna

nie prowadzi diagnostyki i leczenia pacjentów z podejrzeniem SARS-Covid-19.

Pacjenci z objawami infekcji dróg oddechowych sugerujących możliwość infekcji SARS-Covid 19 powinni kierować się do lekarzy POZ oraz izb przyjęć szpitali prowadzących diagnostykę i leczenie takich chorych.


Kierownik medyczny Przychodni
lek. med. Piotr Kwaśnica