ZDROWIE PIASECZNA
AL. KALIN 55, 05-500 PIASECZNO
przy stadionie K.S. Piaseczno
TEL. 22 750 11 77
s1fin s3fin s11fin s5fin s14fin

Kiedy należy zasięgnąć porady LOGOPEDY?

Terapia logopedyczna polega na kształtowaniu i rozwijaniu mowy i języka dziecka oraz na korekcie wadliwej artykulacji. Bez podjętej we wczesnym wieku pracy z logopedą, zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia problemów osobowościowych związanych z trudnościami w komunikacji, trudności poznawczych, społecznych, problemów w nauce w wieku szkolnym. Wskazania do wizyty u specjalisty logopedy istnieją, kiedy u dziecka obserwujemy:

 

 • brak gaworzenia (powinno pojawić się około 6. miesiąca życia);
 • brak wypowiadania pierwszych sylab, pojedynczych słów w 1-szym roku życia;
 • brak prostych słów w 2-gim roku życia;
 • 2–3 latek nie wypowiada prawidłowo głosek k, g, l;
 • wiek 3 lata: brak prostych zdań w 3 roku życia, dziecko nieprawidłowo wymawia samogłoski, mówi przez nos, nie słyszy dźwięków;
 • wiek 4 lata: dziecko nie potrafi opowiedzieć historyjki obrazkowej, głoski dźwięczne zastępuje bezdźwięcznymi np. zamiast domek mówi tomek lub zamiast gęś mówi kęś;
 • wiek 5 -6 lat: dziecko nie wypowiada wszystkich głosek, przestawia wyrazy lub sylaby, zamienia głoski sz, ż, cz, dż (głoski szumiące) na ś, ź, ć, dź lub s, z, c, dz;
 • wymowa głosek s, z, c, dz odbywa się z językiem wsuniętym między zęby (w każdym wieku);
 • dziecko nieprawidłowo wymawia głoskę r (w każdym wieku);
 • brak chęci do mówienia, brak zainteresowania rozmówcą, rozumienia poleceń;
 • kiedy są jakiekolwiek wątpliwości czy dziecko słyszy.

 

 


FLEBOLOGIA_logo_green-01 karta_duej_rodziny_20141202_1527231253 plakat www

Pokaż ZDROWIE PIASECZNA na większej mapie